Nitrilne rokavice so učinkovito orodje za zaščito pred kontaminacijo in kemikalijami, vendar imajo tudi okoljske vidike, ki jih je pomembno uporabiti:

  1. Ne reciklirajo se enostavno: Nitrilne rokavice so izdelane iz sintetičnih materialov in ne spadajo med enostavno reciklirane izdelke. Večina običajnih postopkov recikliranja jih ne sprejema, ker je njihova sestava težko razgradljiva.
  2. Odpadki: Po uporabi se nitrilne rokavice običajno odstranijo kot medicinski odpadki ali splošni odpadki. To lahko povzroči povečano količino odpadkov, zlasti v okolici, kjer se rokavice pogosto uporabljajo.
  3. Alternativni materiali: Obstajajo alternativni materiali za zaščitne rokavice, ki so bolj okolju prijazni. Na primer, rokavice iz lateksa so naravne in bolj biološko razgradljive, vendar lahko povzročijo alergije pri nekaterih ljudeh.

V prihodnosti se lahko pričakuje razvoj bolj trajnostnih alternativ nitrilnim rokavicam, ki bodo bolj prijazne do okolja. Do takrat pa je pomembno, da uporabniki razmišljajo o svoji uporabi rokavice in se seznanijo z lokalnimi smernicami za pravilno ravnanje z nitrilnimi rokavicami po uporabi.