Vaše podatke obrađujemo isključivo u skladu s općim uvjetima zaštite podataka (EU) 2016/679. U općim uvjetima zaštite privatnosti želimo vas upoznati s najvažnijim točkama zaštite podataka na našim stranicama. U skladu s općim uvjetima zaštite podataka, dostavljamo Vam informacije o detaljima obrade Vaših osobnih podataka.

Naš kontakt:

NAZIV : Asiana, trgovina in storitve d.o.o.

ADRESAUlica gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana

E-MAIL: info@asianamedical.si

POLITIKA PRIVATNOSTI / Izjava o zaštiti osobnih podataka

1. Općenito

Tvrtka Asiana, trgovina in usluge doo (u daljnjem tekstu ponuđač), koja upravlja internetskom trgovinom Asiana Medical, u svom poslovanju zalaže se za ispravnu upotrebu osobnih podataka. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1), tvrtka je dužna štititi osobne podatke korisnika internetske trgovine. Vaši osobni podaci bit će pažljivo zaštićeni u skladu s važećim propisima.

Narudžba i prijava na e-novosti u našoj web trgovini smatra se suglasnošću korisnika da pružatelj prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke u poslovne svrhe, a koji su nužni za izdavanje računa i slanje proizvoda na adresu korisnika ili da se korisniku mogu slati e-bilteni s ponudama internetske trgovine.

Davatelj čuva osobne podatke korisnika u zakonom određenom roku.

Pristup osobnim podacima imat će samo davatelj koji će osigurati sigurnost podataka u skladu sa zakonom. Prikupljeni podaci se ni u kojem slučaju neće koristiti u druge svrhe osim onih navedenih u ovim uvjetima, niti će se u svakom slučaju proslijeđivati trećim stranama. Podatke u anonimnom obliku tvrtka može koristiti u statističke svrhe.

 1. Osobni podaci i svrha prikupljanja

Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju moraju biti primjereni i opsegom primjereni za svrhe za koje se prikupljaju i dalje obrađuju. U poslovne svrhe pružatelj prikuplja sljedeće korisničke podatke:

 1. ime i prezime (ovi podaci su potrebni za fakturiranje),
 2. adresa i mjesto prebivališta (ovi podaci su potrebni za izdavanje računa),
 3. adresu za slanje naručene robe
 4. e-mail adresa (podaci su nam potrebni za slanje računa, komunikaciju s korisnikom i slanje e-novosti),
 5. broj telefona (podaci su potrebni za brzu komunikaciju u vezi s narudžbom ili novim isporukama proizvoda te u pojedinačnim slučajevima za dostavu),

  3. Kolačići i IP adrese

Ponuditelj svakom korisniku na početku svakog korištenja internetske trgovine dodjeljuje kolačić za identifikaciju, praćenje košarice i osiguranje sljedivosti (ovaj „kolačić“), koji se pohranjuje u memoriju poslužitelja samo za vrijeme trajanja posjete online trgovine i briše se nakon sat vremena neaktivnosti. Davatelj također može pohraniti neke trajne kolačiće na korisničko računalo, kao što su identifikacijski broj korisnika u šifriranom obliku za identifikaciju prilikom sljedećeg posjeta web trgovini ili ocjenjivanja artikala, uz pomoć kojeg korisnik zna koje je artikle već ocijenio, a posredno i kolačiće vanjske usluge Google Analytics. , koji služe za analizu posjeta web stranici. Pružatelj može koristiti te podatke u anonimiziranom sumarnom obliku za potrebe statističke analize. U svrhu osiguranja internetske sigurnosti, pružatelj također prikuplja IP adrese s kojih korisnici pristupaju internetskoj trgovini.

 1. Izjava o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika (obavještavanje korisnika)

Prilikom narudžbe ili prijave na e-newsletter, korisnici se stavljaju na e-mail listu koju koristimo za povremeno slanje marketinških poruka (vijesti, posebne promotivne ponude, događanja) i poruka u obliku e-mailova. Ukoliko izričito navedete da ne želite primati ove poruke, odmah ćemo to uzeti u obzir. Opcija za otkazivanje pretplate na te poruke također će biti jasno vidljiva u svakoj poslanoj informativnoj e-poruci.

Korisnik koji se pretplatio na primanje marketinških poruka u obliku elektroničke pošte od ponuđača pristaje da mu ponuđač može slati obavijesti elektroničkom poštom na njegovu e-mail adresu koju je upisao prilikom registracije. Također je suglasan da pružatelj podatke unesene prilikom registracije pohranjuje i obrađuje na način definiran ovim Općim uvjetima o zaštiti podataka.

Elektroničke obavijesti davatelja mogu biti informativne naravi i odnositi se na usluge davatelja (savjeti, promidžbeni materijal, akcije i pogodnosti te druge poruke o uslugama davatelja). Korisnik je također suglasan da ove obavijesti mogu sadržavati i komercijalne poruke davatelja ili trećih strana.

Korisnik je upoznat i suglasan da pružatelj može bilježiti podatke o tome koji je korisnik pročitao određenu e-mail poruku te koje web poveznice u poruci je pregledao. Korisnik je suglasan da pružatelj može koristiti tako dobivene podatke za prilagodbu ponude i/ili sadržaja budućih obavijesti elektroničkom poštom upućenih pojedinom korisniku.

Korisnik je suglasan da pružatelj sve podatke koje prikupi tijekom pružanja usluge korisniku može koristiti za vlastite potrebe bez ograničenja, uključujući analize tržišta i prilagodbu vlastitih proizvoda i usluga nalazima analiza.

Masovno slanje elektroničke pošte na adrese korisnika koji to prethodno nisu odobrili ili slanje suprotno važećim zakonskim propisima izričito je zabranjeno i smatra se grubim kršenjem općih uvjeta poslovanja.

Korisnik je upoznat da će pružatelj u slučaju korištenja usluge u suprotnosti s važećim zakonskim propisima u potpunosti surađivati s nadležnim državnim tijelima.

Ponuditelj će dostavnim službama (npr. Pošta Slovenije, GLS itd.) povjeriti samo potrebne podatke za dostavu proizvoda kupljenih u internetskoj trgovini (podatke o primatelju i adresu za dostavu). Ponuditelj će kontaktirati korisnika putem elektroničke pošte ukoliko je to potrebno za kupnju u internetskoj trgovini, a putem kontakt telefona samo ako dođe do problema tijekom kupnje u internetskoj trgovini.

 1. Provedba politike privatnosti

Sve osobe zaposlene kod pružatelja na puno ili nepuno radno vrijeme koje imaju pristup osobnim i drugim podacima korisnika upoznate su s dužnošću zaštite osobnih i drugih podataka te su dužne pridržavati se ovih odredbi o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika internetske trgovine. Dužnost zaštite osobnih i drugih podataka vrijedi na neodređeno vrijeme i nakon prestanka odnosa s pružateljem.

 1. Pravo na povlačenje privole

Ako ste kao pojedinac dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka (za jednu ili više specifičnih svrha), imate pravo opozvati tu privolu u bilo kojem trenutku, a da to ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je provedena na temelju suglasnosti do njezina opoziva.

Privolu je moguće opozvati slanjem pismene izjave pružatelju na info@asianamedical.si

Opoziv privole za obradu osobnih podataka nema nikakve negativne posljedice niti sankcije za pojedinca. Međutim, moguće je da pružatelj više neće moći pružati jednu ili više svojih usluga pojedincu nakon pristanka na obradu osobnih podataka, ako se radi o uslugama koje se ne mogu pružiti bez osobnih podataka (npr. obavijest).

 1. Pravo na pristup subjekta podataka

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo od davatelja dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci u vezi s njim, a kada je to slučaj, pristup osobnim podacima i informacijama iz prvog stavka članka 15. Opće uredbe. Pružatelj pruža kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. U skladu s člankom 12. Opće uredbe, informacije dostavljene na temelju članaka 13. i 14., kao i sve komunikacije i mjere poduzete na temelju članaka 15. do 22. i 34., daju se besplatno.

Ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zato što se ponavljaju, pružatelj može: a) naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove posredovanja

informaciju ili poruku ili provedbu tražene radnje, ili b) odbije postupiti u vezi sa zahtjevom. Pružatelj snosi teret dokazivanja da je zahtjev očito neutemeljen ili pretjeran.

Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem i osim ako ispitanik ne zatraži drugačije, informacije se dostavljaju u elektroničkom obliku koji se općenito koristi.

 1. Pravo na ispravak

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo zatražiti od davatelja da bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dostavu dopunske izjave.

 1. Pravo na brisanje

Pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo zahtijevati od pružatelja brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, a pružatelj ima obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja kada postoji jedan od sljedećih razloga:

(a) osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

(b) nositelj podataka opozove privolu na temelju koje se odvija obrada određenih vrsta podataka;

(c) nositelj podataka prigovara obradi i ne postoje prevladavajući pravni razlozi za obradu;

(d) osobni podaci obrađeni su nezakonito;

(e) osobni podaci moraju se izbrisati radi usklađivanja s pravnom obvezom prema pravu Unije ili pravu države članice koje se primjenjuje na pružatelja;

(f) osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Gore navedeno ne vrijedi ako je obrada nužna za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 1. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Korisnik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi u kojoj ima svoje uobičajeno boravište, u kojoj ima mjesto rada ili u kojoj se povreda navodno dogodila (u Sloveniji je to Informacijski povjerenik ), ako smatra da obrada osobnih podataka u vezi s tim krši propise o zaštiti osobnih podataka.

Pojedinac ima pravo pisati u sjedište davatelja usluga ili putem e-maila na adresu info@asianamedical.si traži pristup podacima koji se na njega odnose. Na isti način može ostvariti pravo na ograničenje obrade, brisanje podataka i prenosivost podataka.

 1. Iznimno otkrivanje osobnih podataka

Podatke koje prikuplja i obrađuje tvrtka Asiana, trgovina in usluge doo objavit ćemo samo ako to zahtijeva zakon o zaštiti osobnih podataka ili u dobroj vjeri da je to potrebno za postupke pred sudovima ili drugim državnim tijelima.

Proizvod dodan na popis želja
Product added to compare.

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Ako nastavite koristiti ovu stranicu, pretpostavit ćemo da ste zadovoljni njima.